Fritech Personeelsdiensten

Fritech bestaat inmiddels meer dan 30 jaar en was destijds één van de eerste en enige dienstverleners op het gebied van uitzenden en detacheren in Noord Nederland. Wij brengen werkgevers en werknemers bij elkaar d.m.v. onze dienstverlening op het gebied van uitzenden, detacheren, payrolling, werving & selectie, re-integratie en opleiden. Daarbij wil Fritech van maatschappelijke betekenis zijn. Onze toegevoegde waarde ligt in het duurzaam bij elkaar brengen van partijen op de arbeidsmarkt. Op deze manier dragen wij bij aan een samenleving waarbinnen iedereen tot zijn recht kan komen.

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

Door ons aan te sluiten bij het Taalakkoord, bevestigen wij dat wij een goede communicatie op en vanuit de werkvloer belangrijk vinden. Kunnen lezen, schrijven en communiceren draagt bij aan de zelfredzaamheid van onze uitzendmedewerkers. Wij hebben daar als werkgever niet alleen belang bij, wij zijn hier ook verantwoordelijk voor. Een goede beheersing van de taal leidt tot hogere productiviteit en meer plezier op het werk, maar ook tot een veiliger werkplek en minder ziekteverzuim. Door ons aan te sluiten bij het taalakkoord stimuleren wij acties om het belang van taal onder de aandacht te brengen en onze uitzendmedewerkers taalvaardiger te maken. Taalvaardige uitzendmedewerkers kunnen veiliger werken en zijn duurzaam inzetbaar.

Fritech heeft veel contact met Stichting Lezen en Schrijven, STOOF en Het Leerwerkloket. Mede door deze contacten is Fritech bewust bezig geweest met taal op de werkvloer. Zo hebben alle intercedenten een signalerende rol ten aanzien van de mensen die wij inschrijven of reeds voor ons werken.