Flanderijn

Flanderijn incasseert voor een groot aantal schuldeisers vorderingen. Wij werken voor bijvoorbeeld woningverhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers, overheid en banken. Veel vorderingen incasseren wij zonder het inschakelen van een rechter. Als het nodig is, voeren we procedures en leggen we beslagen.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Flanderijn vindt het belangrijk dat iedere medewerker de Nederlandse taal begrijpt en beheerst. Ook vinden wij het belangrijk dat er duidelijk wordt gecommuniceerd, zowel intern als extern.

Lees meer in het ambitiedocument van Flanderijn.