Ferm Werk

Ferm Werk is voor de gemeenten Bodegraven – Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. Het is onze verantwoordelijkheid om mensen die een beroep op ons doen, deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt, of de weg hier naar toe. Dat kan binnen ons bedrijf al dan niet in een beschutte werkomgeving, bij samenwerkingspartners, via individuele of groepsdetachering, maar ook via garantiebanen en directe bemiddeling naar werk.

Lees meer het ambitiedocument van Ferm Werk.