Femmeployment

Wij zijn een uitzendbureau voor vrouwen. Wij helpen vrouwen aan werk, begeleiden vrouwen op het werk, inspireren vrouwen van werk naar werk en slaan een brug tussen vrouwelijke professionals die vanuit hun eigen expertise, kennis en kunde nieuwe concepten ontwikkelen en uitrollen.

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

Wij hebben de ambitie om vrouwen in hun kracht te zetten en te Femmepoweren.Taal mag hierin geen barriëre vormen. Wij beschikken over kennis en kundigheid om vrouwen met taal-, stem- en uitspraakproblemen adequate begeleiding te geven zowel individueel als in een groep. In de uitvoering bundelt Femmeployment de krachten van haar vrouwelijke professionals die uit de zorgsector (logopediste) en het bedrijfsleven komen. Hierdoor kunnen wij een brede doelgroep aanspreken; laaggeletterden, migranten maar ook vrouwen die herstellende zijn van bv een CVA of andere neurologische aandoeningen.

Wij zouden vrouwen trainingen willen geven om hun uitspraak te verbeteren, ze weerbaarder te maken en hun "stem" te laten gelden. Vrouwen die niet kunnen lezen of schrijven willen we practische handreikingen doen door bijvoorbeeld te werken met pictogrammen of de dictafoon en door de werkplek aan te passen. Daarnaast streven we ernaar dat onze medewerkers zich geaccepteerd voelen door de werkgever en collega’s door voorlichting te geven en het onderwerp bespreekbaar te maken.