Empatec

Empatec is een SZW bedrijf-met vak bedrijven en tevens reintegratiebedrijf voor gemeentelijke regelingen

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord Werkgevers?

Al vele jaren is Empatec bezig om het taalniveau van de werknemers te verhogen i.s.m. Friesland College en gaan deelnemers van Pastiel naar Nederlandse les. Laaggeletterdheid is een grote drempel om de arbeidsmarkt te betreden en is een bron van zorg op het gebied van veiligheid, bv door het niet kunnen lezen van de instructies