DM perspectief

DMperspectief houdt zich actief bezit met mismatch tussen vraag en aanbod, het granieten bestand op de werkvloer en een leven lang leren. Onze aandacht richt zich met name op de doelgroepen jongeren en vijftigplussers. Veranderingen en verdere digitalisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. DMperspectief ondersteunt bedrijven op basis van inzicht in hun personeelsbestand en uitzicht op hun doelstellingen tijdig kunnen bijsturen. DMperspectief weet wat er speelt op de arbeidsmarkt en zorgt voor praktische maatwerk oplossingen voor klein MKB in de regio Rijnmond, Drechtsteden tot Gorinchem.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Taal is de link naar werk, sociaal leven, het maken van afspraken, je thuis voelen in deze maatschappij. Het is niet iedereen gegeven om te kunnen lezen en schrijven of de Nederlandse taal eigen te maken. Om je te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt is beheersing van taal ontzettend belangrijk. DMperspectief zet zich vanaf de oprichting in voor ondersteuning in opleiding, training op de werkvloer of in de voorbereiding daarnaar toe. Hierbij maken we gebruik van taaltrainers, aangepaste leermiddelen enz.