De Zorgcirkel

Zorgcirkel is een grote VVT organisatie. Wij bieden verschillende woon- en zorgvormen aan. Dit doen wij in 28 locaties. Van grote verpleeghuizen tot kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Ook leveren we vanuit 20 teams alle vormen van woonzorg.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Als werkgever vinden wij het belangrijk aandacht en tijd te besteden aan de taalvaardigheid van onze medewerkers. Taal/communicatie is in ons vak van groot belang. Denk hierbij aan het lezen van opdrachten, protocollen en medicatieopdrachten. Beperkte kennis van taal kan zorgen voor een lagere productiviteit, fouten of dingen "missen" bij de zorgverlening. Ook zien wij dat de komst van de digitale overdracht en het werken op een i-Pad nieuwe problemen met zich meebrengt.

Wij dragen graag ons steentje bij om binnen onze eigen organisatie, maar ook als voorbeeld voor collega ondernemers, zichtbaar aandacht te hebben voor een goede taalvaardigheid van werknemers. Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterk.