de BUCH

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten, met één gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, maar ook onze werknemers goed kunnen lezen, schrijven en omgaan met de computer. Daarom willen wij voor alle inwoners/medewerkers die in deze competenties verbeteringen willen aanbieden de gelegenheid creëren om daaraan te kunnen werken. Daarnaast vinden we het van belang dat we begrijpelijk met onze inwoners communiceren, daar besteden we extra aandacht aan.

De verschillende manieren waarop de BUCH-gemeenten hier aandacht aan besteden. Leest u in het ambitiedocument.