DCW

Wij zijn de sociale werkvoorziening van de gemeente Enschede. Onze medewerkers hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de indicatie om te werken in de sociale werkvoorziening. Wij bieden aangepast werk aan in een beschutte omgeving.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich op de werkvloer en in de maatschappij kunnen redden. Wij merken dat medewerkers die de Nederlandse taal beter leren beheersen de opdrachten op de werkvloer beter begrijpen. Ook leren zij zich beter verstaanbaar te maken. De onderlinge samenwerking wordt daardoor verbeterd. Beheersing van de taal, gevoelens kunnen verwoorden en wensen kunnen bespreekbaar kunnen maken, draagt direct bij aan duurzame inzetbaarheid. Taal vormt hierbij een fundament. Wij zien onze medewerkers meer zelfvertrouwen krijgen door aandacht voor taal.

Door ons aan te sluiten bij het Taalakkoord verwachten wij onze ervaringen en die van andere bedrijven te delen en van elkaar te leren.

Foto DCW en Leren en Werken met certificaat
©Leren en Werken