CUMELA

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie. Een team van zo'n 80 medewerkers ondersteunt – vanuit het secretariaat in Nijkerk - de cumelabedrijven met advies in brede zin: van algemene advisering voor de gehele cumelasector of ledengroepen tot en met individueel maatwerkadvies en begeleiding bij bedrijfsprocessen.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

CUMELA Nederland ziet het belang van taalvaardigheid in. Het is niet nodig om jaren lang te worstelen met problemen die verholpen kunnen worden. Het signaleren van lage taalvaardigheid en het motiveren van werknemers door werkgevers is een kans om het leefplezier van laag taalvaardige mensen te vergroten.

Lees meer in het ambitiedocument van CUMELA.