Consolid

Consolid is gespecialiseerd in het werven, selecteren, opleiden en uitzenden/detacheren van personeel in het domein vervoer en veiligheid.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Consolid heeft persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmobiliteit in het DNA. Dit vertaalt zich onder anderen naar opleidingsvacatures waarin wij uitzendkrachten om- of bijscholen maar ook het hebben van een eigen vakschool. Deze inzet op ontwikkeling heeft ons de Stoof Leerwerkprijs 2015/2016 doen winnen.

Wij investeren niet alleen in de ontwikkeling van medewerkers die bij onze opdrachtgevers werken, maar ook in de medewerkers binnen Consolid. Wij zijn er van overtuigd dat een medewerker die doorlopend aan zijn of haar ontwikkeling werkt zich meer verbonden voelt met de onderneming en hierdoor steviger in zijn of haar functie staat en meer zich zelf is.

Een goed ontwikkelde, gelukkige en authentieke medewerker is een waardevolle medewerker.

Omdat alles wat wij doen direct of indirect met communicatie te maken heeft is taal een belangrijk onderwerp voor onze onderneming. Wij doelen hiermee op taalvaardigheid en misschien zelfs taalbehendigheid? Hoe wij communiceren naar onze medewerkers, hoe wij

een offerte opstellen, hoe toegankelijk en leesbaar onze website is of hoe begrijpelijk en aansprekend onze vacatures heeft allemaal te maken met taal. Dit is dan ook de reden dat wij ons graag verbinden aan het Taalakkoord.

Lees meer in het ambitiedocument van Consolid.