Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

CJG Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg en maakt zich sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken te kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Daarbij werken we samen met professionals in de jeugdketen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek voor iedereen die te maken heeft met gezondheid, opvoeden en opgroeien. Gezond en veilig opgroeien is voor ieder kind belangrijk. Het CJG ondersteunt daarbij. Bijvoorbeeld door te kijken of kinderen goed groeien en door hen te vaccineren. Maar ook door ouders te adviseren en begeleiden.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Wij streven naar multiculturele diversiteit in onze organisatie om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij onze omgeving. Wij geloven dat een taalachterstand belemmerend kan zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening en voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Daarom investeren wij in medewerkers die het Nederlands minder goed beheersen.