Bibliotheek Rotterdam

Het is de missie van Bibliotheek Rotterdam om alle Rotterdammers te ondersteunen bij het bewust, kritisch en actief deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek, zowel de Centrale in het stadscentrum als de overige ruim 15 vestigingen, is een uitnodigende plek waar mensen komen voor ontmoeten, ontdekken, ontspannen en ontwikkelen. Bibliotheek Rotterdam verzorgt hier – zelf of in samenwerking met partners – diensten op het gebied van kennis, lezen, educatie (taal & digitaal) en cultuur. Op informele, laagdrempelige wijze kan iedere Rotterdammer mee doen aan tal van activiteiten die Bibliotheek Rotterdam, vaak samen met partners, ontwikkelt en programmeert. Om zo sterker in de schoenen te staan zodat je als burger ook echt kunt participeren en de ongelijkheid in de samenleving wordt teruggedrongen.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden met het Taalakkoord?

Het beheersen van een basisniveau in taalvaardigheid en mediavaardigheid is een noodzakelijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Gemiddeld 21% van de Rotterdammers is functioneel laaggeletterd [bron: Gemeente Rotterdam]. Zij kunnen vaak minder goed deelnemen aan de samenleving, wat allerlei negatieve maatschappelijke gevolgen heeft (moeilijke positie op arbeidsmarkt, financiële problemen, sociale isolatie, laaggeletterheid wordt doorgegeven op volgende generatie, etc. etc.). Maar bovenal is het voor deze mensen zelf heel erg vervelend. Bibliotheek Rotterdam levert vanuit haar missie een bijdrage aan het versterken van de basisvaardigheden van Rotterdammers. Als ondertekenaar van en partner in het Taalakkoord wil Bibliotheek Rotterdam bijdragen aan de zichtbaarheid van deze problematiek en willen we ervoor zorgen dat in onze stad het verbeteren en het onderhoud van de vaardigheden in de Nederlandse taal de aandacht blijft krijgen die nodig is om zo veel mogelijk mensen meer kansen op de arbeidsmarkt te geven, een gezonder leven en een omgeving waarin ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten de kans op vereenzaming duurzaam verkleinen.

Daarnaast zijn er wellicht ook binnen de bibliotheekorganisatie mensen werkzaam bij wie deze vaardigheden op een onvoldoende basisniveau zijn ontwikkeld. Als ondertekenaar van het Taalakkoord zullen we ons maximaal inspannen om deze medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden.