Bernhoven

Bernhoven is een gezondheidsorganisatie en ziekenhuis .

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

Bernhoven heeft een zorgplicht die ook geldt voor mensen die minder taalvaardig zijn. Laaggeletterdheid houdt een risico in voor de gezondheid. Bernhoven beschouwt het vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid als een plicht om deze categorie patiënten zoveel als mogelijk tegemoet te komen. Wanneer de patiënt onvoldoende kennis heeft van wat er met diens gezondheid aan de hand is, is het risico dat de gezondheid verslechtert groter. Mensen die laaggeletterd zijn blijken vaker gebruik te maken van huisartsen- en ziekenhuiszorg en maken minder gebruik van preventieve zorg en/of nazorg. Hun vermogen tot zelfmanagement is minder goed ontwikkeld. Aandacht voor de problematiek van laaggeletterdheid levert uiteindelijk betere en veiligere zorg op. Immers: door de patiënt goed te informeren is deze beter in staat behandeladviezen op te volgen en neemt het vermogen op zelfmanagement toe.. Wij moeten dus zorgvuldig omgaan met de patiënt die moeite heeft met lezen en schrijven.