Berend Botje kinderopvang

Als kinderopvangorganisatie en werkgever zijn we ons bewust van het belang van taal. Voor de kinderen én voor onze medewerkers. Taal/communicatie is in ons vak van groot belang. Denk hierbij aan protocollen, formulieren en instructies. Bovendien hebben onze medewerkers een voorbeeldfunctie naar de kinderen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de volgende generatie. Taal (lezen & spreken) zorgt voor meer taalbegrip. Dit stimuleert vervolgens de algehele kennisontwikkeling.
 
Een goede taalontwikkeling van onze medewerkers dient uiteraard ons bedrijf en de medewerkers, maar bovenal de kennisontwikkeling van kinderen. Voorlezen bevordert de taalontwikkeling van kinderen. Het heeft een positief effect op hun woordenschat, spelling en tekstbegrip. Behalve leerzaam is voorlezen natuurlijk ook erg leuk.
 

Lees meer in het ambitiedocument van Kinderopvang Berend Botje.