BAT

Wie in Tilburg aan afval denkt, denkt aan het Brabants Afval Team (BAT). Het BAT, een afdeling van ongeveer 150 medewerkers binnen de netwerkorganisatie van de gemeente Tilburg, zorgt er al meer dan 100 jaar voor dat bij de ruim 100.000 huishoudens het huishoudelijk afval wordt opgehaald. Maar het BAT gaat nog een stapje verder. Naast bedrijven, particulieren, instellingen, scholen en horeca maakt ook een aantal omliggende gemeenten gebruik van diensten van het BAT. De organisatievisie is de leefomgeving op een milieuverantwoorde manier duurzaam te ontlasten van afvalstof-fen en deze door (na)sorteren en (laten) bewerken zoveel mogelijk herbruikbaar te maken. De klant kan het BAT herkennen aan slagvaardigheid en kwaliteit van werk en continue aandacht voor mens en milieu. Hierdoor zorgt het BAT voor een optimale verhouding tussen service, milieu en kosten.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Binnen het BAT hanteren we een leeftijdsbewust personeelsbeleid en vinden we de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers erg belangrijk. We houden er rekening mee dat het werk steeds verder gaat veranderen en wellicht het beroep vuilnisman over 20-30 jaar niet meer bestaat. Om te zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven, zijn we nu al aan de slag gegaan om medewerkers breder op te leiden.

De digitalisering en onze (werk)omgeving vraagt steeds meer dat we digitaal vaardig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van e-HRM systeem Youforce en het feit dat onze medewerkers zelf ach-ter de computer een keuze moeten maken om het Individueel Keuze Budget in te zetten. Daarnaast speelt er een ontwikkeling binnen het Brabants Afval Team om met Mobile Order Management (MOM) te gaan werken waardoor chauffeurs met een iPad in de wagen gaan rijden.

Een bureau heeft een scan uitgevoerd bij +/- 100 medewerkers die voor het BAT werken in het team Uitvoering. Uit deze scan is gebleken dat 65 van deze mensen (in meer of mindere mate) niet over een 2F niveau voor lezen en schrijven beschikken. Dit 2F niveau staat gelijk aan het niveau van een startkwalificatie (MBO-2). Het arbeidsmarktknelpunt wat ontstaat, wanneer onze medewerkers niet voldoende ontwikkeld zijn op taalniveau, is dat wij als BAT hun duurzame inzetbaarheid niet kunnen garanderen. Niet binnen het BAT maar ook niet op de arbeidsmarkt elders.