Gemeente Albrandswaard

De BAR-organisatie is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De organisatie draagt zorg voor alle beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken van de gemeenten. Er werken ongeveer 800 mensen. De taalactiviteiten worden gezamenlijk uitgevoerd met NV BAR-Afvalbeheer; een zelfstandige zusterorganisatie. De acties gericht op taal vinden plaats onder de titel ‘Tijd voor Taal’.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Taal(beheersing) en Helder Taalgebruik staan in onze organisatie hoog op de agenda. De medewerkers met een lage taalbeheersing helpen wij om hun taalbeheersing op een hoger niveau krijgen, waardoor zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Medewerkers met een goede taalbeheersing leren wij juist begrijpelijk te schrijven, zodat hun teksten toegankelijker worden. Onze acties dragen hopelijk bij tot minder schaamte bij de werknemers die taalproblemen hebben. Hopelijk stimuleren wij inwoners en instellingen om ook in te zetten op goede taalbeheersing; en ‘Tijd voor Taal’ te maken. Zo kunnen het aantal deelnemers aan de taaltrajecten en de taalactiviteiten in de bibliotheken groeien.

Lees meer in het ambitiedocument van de BAR-organisatie.