Axent Groen

Axent Groen B.V.  is een gespecialiseerd groenbedrijf en is behalve vakspecialist een sociale onderneming. We creëren maatschappelijke meerwaarde doordat we naast onze vakspecialisten ook gebruik maken van sociale arbeidscapaciteit. We zijn, als eerste bedrijf, beloond met de hoogste PSO erkenning (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Dagelijks zetten plm. 270 medewerkers zich vanuit de locaties: Enschede, Epe, Lochem, Twello en Zwolle in voor tevreden klanten. We verrichten  onze werkzaamheden zowel bij bedrijven, overheid, instellingen, woningcorporaties als bij particulieren en zijn werkzaam op alle terreinen van het groene vakgebied, zowel in de aanleg als in groenvoorziening. Onze gezamenlijke missie is: Mensen laten genieten…! Dit geldt zowel voor onze opdrachtgevers, medewerkers als de gebruikers van het groen.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Axent Groen wil zich graag verbinden aan het Taalakkoord vanwege haar sociaal maatschappelijke betrokkenheid. We gaan via Groeipunt een taaltraining geven aan onze medewerkers die dit nodig hebben. We willen dat de deelnemers hun taalvaardigheid op de werkvloer verbeteren. Dat ze leren beter te communiceren met hun klant: leren beter te luisteren en te spreken in het Nederlands. En dat zij leren om de benodigde formulieren die op de werkvloer gebruikt worden ook in correct Nederlands kunnen invullen.  Daarbij wordt de context van hun arbeidssituatie gebruikt om klantgericht werken, gastheerschap en veiligheid te verbeteren. Zodat de zelfredzaamheid van de medewerkers wordt vergroot.