Apotheek Orion

Om medicijnen goed in te kunnen nemen is het van belang dat de patiënt de informatie hierover goed wordt begrepen door te patiënt. Dat betekent dat de informatie goed op de patiënt moet worden afgestemd en dat goed wordt gecontroleerd of de patiënt de informatie heeft begrepen.Dit vergt bijzondere vaardigheden van de werknemers van de apotheek, die hun informatie voor elke patiënt moeten aanpassen en persoonlijke informatie op maat moeten geven. In Apotheek Orion doen we dit graag en willen we dit ook uitdragen in de hoop dat ook andere apotheken hier aandacht voor krijgen.

Welke acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?

In de apotheek hebben we een aantal jaar terug meegedaan aan het project rondom laaggeletterdheid, georganiseerd door onder andere Pharos. Sindsdien doen we in de apotheek allerlei projecten om de begrijpelijkheid van geneesmiddel informatie te vergroten. Zo werken we samen met onder andere samen met Kijksluiter, het CBG, de HU aan nieuwe concepten die we testen tijdens allerlei onderzoeksstages. Wat werkt proberen we te implementeren in de praktijk.