Antes

Antes is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in (verslavings)psychiatrie. Wij behandelen en begeleiden mensen met complexe psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, verslaving of schizofrenie.

Waarom wilt u zich met uw organisatie verbinden aan het Taalakkoord?

Antes wil het belang van taal nog verder onder de aandacht van haar medewerkers brengen. Het beheersen van de taal is een basisvaardigheid om binnen de zorg te werken. Waar ondersteuning nodig is op het vlak van basisvaardigheden wil Antes haar medewerkers helpen om het juiste niveau te halen. Ultieme doel hierbij is om te zorgen dat alle medewerkers van Antes de benodigde basisvaardigheden beheersen en behouden.

Lees meer in het ambitiedocument van Antes.