Amfors

De Amfors Groep ontwikkelt mensen naar een (zo) regulier (mogelijke) plek op de arbeidsmarkt. Dit doen wij binnen onze bedrijven (groen, metaal, productie en schoonmaak) of bij één van onze partners in de vorm van een (groeps-)detachering.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Voor 37 % van onze medewerkers vormt taal (spreken, lezen, of schrijven) op één of andere wijze een belemmering om goed te kunnen participeren in het werk of in de maatschappij. Als ontwikkelingsbedrijf vindt Amfors het belangrijk dat deze medewerkers de kans krijgen om middels taalontwikkeling hun positie te verbeteren. Taalontwikkeling maakt dat onze medewerkers beter communiceren. Dit maakt hen zelfverzekerder, leidt tot betere resultaten en een betere participatie op het werk en thuis.