Afvalservice gemeente Breda

Afvalservice is een gemeentelijk inzamelingsbedrijf. Om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving zet Afvalservice zich in om zo veel als mogelijk grondstoffen (afvalstoffen) gescheiden in te (laten) zamelen en deze verantwoord en duurzaam te laten verwerken. Het streven is om dit zo milieuvriendelijk en bedrijfseconomisch verantwoord te doen, waarbij de behoeften van de klant centraal staan. 

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Afvalservice gemeente Breda zet middels de aanpak Tablet & Taal in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Voorwaartz Taaltraining & Coaching ontwierp in opdracht van Afvalservice de aanpak en sinds 2017 werken we planmatig aan de verhoging van taal- en tabletvaardigheid van onze medewerkers.
De aanleiding was een transitie met een grote impact op de werkprocessen. We realiseerden ons dat dit vraagt om duurzaam inzetbaar personeel ofwel medewerkers die betrokken, gemotiveerd en vitaal zijn, hun vakkennis en –vaardigheden beheersen en blijvend in ontwikkeling zijn. We stelden vast dat medewerkers grote betrokkenheid bij hun werk tonen maar dat er nog geen sprake van een leercultuur in alle lagen van de organisatie. Onze veronderstelling was dat niet iedereen over voldoende taal- en digitale vaardigheden beschikte om duurzaam inzetbaar te zijn en de daarbij horende vakgerichte scholingen zou kunnen volgen. We besloten dat scholing op het gebied van taalvaardigheid in combinatie met tabletvaardigheden de basis zouden vormen voor de noodzakelijke ontwikkeling van de medewerkers én tevens de basis zou zijn voor het realiseren van een breed gedragen leercultuur.

Alle medewerkers van Afvalservice zijn middels ‘tablet & taal-scholing’ gefaciliteerd om te werken aan duurzame inzetbaarheid. AMBOR (de sector Afvalbeheer en –Management en Beheer van de Openbare Ruimte) droeg bij op het gebied van financiering en Voorwaartz Taaltraining – Coaching B.V. ontwikkelde in nauwe samenwerking met een brede geleding vanuit Afvalservice het project Tablet & Taal en voerde het project uit. Na een intake bij 71 werknemers die geen opleiding niveau MBO-4 hadden afgerond deden er 43 verdeeld over 8 groepen aan Tablet &
Taal mee. Afvalservice hanteerde niveau 2F voor lezen en schrijven, ofwel niveau startkwalificatie als ambitieniveau. Werknemers die al over dit niveau beschikten is een module ‘Helder formuleren’ aangeboden.
Tablet & Taal is geïmplementeerd in ons personeelsbeleid. Nadat het traject Tablet & Taal in januari 2018 is afgerond doen nieuwe medewerkers, afhankelijk van hun opleidingsniveau, een intake en krijgen ook zij de kans hun vaardigheden op te hogen.