AB Oost

De Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten u.a., handelende onder de naam AB Oost is meer dan alleen een uitzendbureau. AB Oost gaat verder waar de meeste uitzendbureaus stoppen met hun dienstverlening. Wat AB Oost anders maakt komt voort uit onze historie, onze roots, maar komt vooral ook voort uit onze mentaliteit en ambitie. We denken in oplossingen en kansen. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk vakmensen. Aanpakkers met als werkmotto: mouwen opstropen en er tegen aan! Daarnaast begrijpen wij de context waarin onze opdrachtgevers opereren. We zijn niet alleen leverancier, maar vooral partner. We werken vanuit onze coöperatieve gedachte. Samen met en voor elkaar. Dat maakt ons AB Oost.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Onze bedrijfsverzorgers worden primair ingezet bij agrarische bedrijven op het moment dat de opdrachtgever ziek is en/of wanneer er sprake is van een het overlijden van de opdrachtgever. Wij investeren in de taalvaardigheid van onze medewerkers zodat zij in alle werksituaties beter zijn toegerust in hun manier van communiceren. Wij verwachten dat onze bedrijfsverzorgers goed kunnen luisteren, zodat ze klantgericht kunnen inspelen op de situatie. Wij verwachten van onze bedrijfsverzorgers een adequate mondelinge communicatie over bedrijfsspecifieke zaken, met daarbij een professionele distantie maar ook betrokkenheid. Goede communicatie is de essentie van hun vak.