Aafje

Aafje levert zorg en ondersteuning dat erop is gericht om mensen hun eigen leven te laten leiden. Het leven zoals zij dat het liefst willen in de eigen omgeving. Mogelijk zijn hierbij anderen nodig. Aafje is graag die ander. Aafje helpt thuis, bij Aafje kunt u wonen en bij Aafje kunt u ook logeren. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg huizen en zorghotels .

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Taalvaardigheid is een maatschappelijk vraagstuk waar wij als organisatie graag aandacht aan besteden. Wij leveren huishoudelijke ondersteuning in de regio Rotterdam, Drechtsteden en de BAR-gemeenten. Met 1300 medewerkers in het werkveld willen wij werken aan een (nog meer) taalvriendelijke organisatie en invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Taalvaardigheid draagt bij aan soepeler klant- en medewerkercontact en voor veiligheid in het uitvoeren van fysieke taken. Huishoudelijk werk is fysiek zwaar werk. Voor de gezondheid van onze medewerkers is het belangrijk dat zij op een bepaalde leeftijd kunnen kiezen voor ‘lichter’ werk. Een laag niveau taalvaardigheid staat ontwikkeling in de weg. Daar brengen wij graag verandering in. Daarnaast kunnen onze medewerkers ook ambassadeurs worden om laaggeletterdheid onder klanten bespreekbaar te maken en waar mogelijk te verbeteren.

Lees meer in het ambitiedocument van Aafje.