Zeeman

Zeeman is een retailer die in het discount segment kleding, textiel en diverse niet-textiel artikelen in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje verkoopt.

Zeeman heeft ca. 7.500 medewerkers en binnen het bedrijf spreken we 5 talen. Kijk voor meer informatie op de website van Zeeman.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Communicatie en succes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door een goede taalbeheersing kunnen we op de werkvloer onderling samenwerken en de ontmoeting met onze klanten optimaliseren. In West-Europa hebben we vele collega’s die een afkomst hebben die buiten het land van wonen ligt. Daardoor kan het niet voldoende beheersen van de taal een hindernis vormen voor een succesvolle samenwerking. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Zeeman.