WVS-Groep

WVS-groep is een leerwerkbedrijf waarbij werkzoekenden via een intensief traject zoveel als mogelijk arbeidsfit worden gemaakt. Dit geldt voor mensen met een SW-indicatie en voor alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De missie van WVS-groep: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk.  Kijk voor meer informatie op de website van WVS-Groep.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Reeds lange tijd is er binnen WVS-groep aandacht voor laaggeletterdheid en zijn hiertoe diverse acties en samenwerkingsverbanden ingezet. Het ondertekenen van het Taakakkoord ligt ‘in lijn’ met onze huidige en gewenste c.q. toekomstige acties op dit gebied. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van WVS-Groep.