WSD

De kernactiviteit van WSD is het matchen, inzetten en ontwikkelen van zoveel mogelijk mensen die behoren tot de Participatiewet. Hiervoor werken wij samen met gemeenten en werkgevers.

Samen creƫren wij duurzame kansen en werk. Het gaat om werk dat past bij de mensen, maar ook van toegevoegde waarde is voor de opdrachtgever. Ga voor meer informatie naar de website van WSD.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

WSD gelooft in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen. Taal speelt een zeer belangrijke rol in het volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. Mensen met een goede taalvaardigheid zijn breder inzetbaar, productiever en meer zelfstandig. Juist bij de doelgroep waar wij ons voor inzetten is de taalvaardigheid vaak laag. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van WSD.