Werkvoorzieningschap OZL

WOZL is een uitvoeringsorganisatie, die in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiƫnte wijze trajecten uitvoert voor mensen in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep.

Hierbij ondersteunen wij hen om zo regulier mogelijkpassende arbeid te verrichten waar voor betaald wordt door opdrachtgevers. Meer informatie vindt op de website van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Om medewerkers te ontwikkelen naar zo regulier als mogelijk werk en om de in thuis omgeving goed te kunnen functioneren is een basis van taal, rekenen en PC vaardigheden onmisbaar. We zien het als onze opdracht om onze medewerkers hierbij zoveel mogelijk, binnen onze mogelijkheden, te ondersteunen. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van WOZL.

regio werkgever: landelijk

sector: overheid, uitvoeringsoranisatie