Weener XL

Weener XL is het werkontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij zijn er voor Bosschenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Weener XL biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie voorop staan. Daarnaast voorzien we in (aanvullend) inkomen voor mensen, die daarvoor een beroep op ons doen en we toetsen of zij daar recht op hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Weener XL.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Taal is een voorwaarde om mee te doen, op de werkvloer en in de samenleving. Taal is tevens een voorwaarde om vooruit te komen, om zich te kunnen ontwikkelen. Dit sluit aan bij onze kerntaken en ons doel als organisatie. Zonder taal is er geen communicatie mogelijk. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Weener XL.

regio werkgever: Noordoost Brabant (den Bosch)

sector: arbeidsontwikkeling, werk- en ontwikkelbedrijf, afstand arbeidsmarkt, SW