UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiƫnte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zos de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

We voeren onze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We geloven dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Kijk voor meer informatie op de website van UWV.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Iedereen doet mee, dat willen graag helpen uitdragen naar de samenleving. Vanuit die missie willen we mensen die moeite heben met taal aanmoedigen er mee aan de slag te gaan. Daarnaast vinden we het belangrijk de eigen medewerkers te blijven ondersteunen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden. Ga voor een uigebreidere motivatie naar het ambitiedocument van UWV.