UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is één van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie pijlers van het UMC Utrecht.

Wij streven er voortdurend naar om de gezondheid van mensen te verbeteren, daarom zijn deze drie peilers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als universitair medisch centrum zetten wij in op de ontwikkeling en invoering van nieuwe behandelmethoden. Hierin kent het UMC Utrecht een lange traditie. Alleen door meer focus aan te brengen in de onderwerpen waarop we ons richten, kunnen we deze ambitie ook in de toekomst waarmaken. Het UMC Utrecht neemt het voortouw op zes gebieden: Brain,Infection & Immunity, Circulatory Health, Personalized Cancer Care, Regenerative Medicine & Stem Cells, Child Health. In de visie van het UMC Utrecht spelen patiënten een regierol in de behandeling waarin zij onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg ervaren. Verbinding met patiënten heeft daarom een prominente plek in de strategie van het UMC Utrecht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van UMC Utrecht.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Geletterdheid speelt een grote rol in gezondheid. Het is een belangrijke oorzaak van ongelijkheid in de gezondheidszorg. Laaggeletterden hebben meer en vaker problemen met hun gezondheid en maken ook vaker en/of langer gebruik van de gezondheidszorg. Laaggeletterdheid heeft ook zijn weerslag op de kwaliteit van zorg. Aangepaste zorg is moeilijk, omdat laaggeletterdheid een verborgen probleem is. Laaggeletterden behoren ook tot de groep mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Dit zijn: "vaardigheden van individuen om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Verder is uit onderzoek bekend dat er relatief veel laaggeletterde mensen werkzaam zijn in de zorg. Reden te meer om hier aandacht aan te besteden. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van UMC Utrecht.

regio werkgever: Utrecht

sector: zorg, ziekenhuiszorg