Stichting tanteLouise-Vivensis

TanteLouise-Vivensis wil dat ouderen op een waardige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen behouden. Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning en zorg, maar soms ook wonend in een gastvrije beschermde omgeving.

Wij bieden als ouderenzorgorganisatie hoogwaardige zorg op maat in de regio West-Brabant. Sinds jaar en dag kunnen ouderen vertrouwen op een compleet dienstenpakket van thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging en verpleging en aanvullende dienstverlening. TanteLouise-Vivensis staat voor de beste zorg, waar thuis ook is. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stichting tanteLouise-Vivensis.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Stichting tanteLouise-Vivensis wil zich graag aan het Taalakkoord verbinden om verschillende redenen.

  • Taal zorgt voor eenduidigheid : Er kan consequent worden gehandeld wanneer spreek- en systeemtaal overeenkomen.
  • Taal is leuk! : Als organisatie willen we taal leuker maken waardoor taal uit de taboesfeer kan worden gehaald.
  • Taal is belangrijk : zowel Spreek- als schrijfvaardigheid.

Stichting tanteLouise-Vivensis onderschrijft het belang van taal bij bijvoorbeeld rapportages in cliƫntendossier welke door meerdere personen kan worden gelezen. Bij spreken en schrijven is correct taalgebruik belangrijk om informatie op de juiste manier naar belanghebbenden over te kunnen brengen. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van stichting tanteLouise Vivensis.

regio werkgever: West-Brabant

sector: zorg, ouderenzorg, thuiszorg, verpleging