Stroomopwaarts

Participatiebedrijf Maassluis Vlaardingen en Schiedam. Wij leveren alle diensten in het kader van de participatiewet. Dat betekent dat we mensen begeleiden naar waar mogelijk betaald werk intern en bij reguliere werkgevers.

Kijk voor meer informatie op de website van Stroomopwaarts.

Waarom van onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

De participatie van mensen in de samenleving maakt dat mensen hun zelfredzaamheid vergroten, ze krijgen meer zelfvertrouwen, maken deel uit van een netwerk. Daarin speelt taal een grote rol. Ga voor een uitgebriedere motivatie naar het ambitiedocument van Stroomopwaarts.

regio werkgever: Rijnmond-Rotterdam/Haaglanden

sector: participatiebedrijf, begeleiden naar werk