STL

Sectorinstituut Transport en Logistiek werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Met onze kennis en ervaring zijn wij de verbindende factor die instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel mogelijk maakt. We ondersteunen werkgevers bij het realiseren van Personeel & Organisatie beleid met een breed scala aan producten en diensten. We staan werknemers bij met raad en daad voor een mooie loopbaan in de sector - van leerling tot pensioen.

Waarom wil STL zich verbinden aan het Taalakkoord?

Wij zijn ervan doordrongen dat taalvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid en veiligheid van werknemers.

Bekijk voor meer informatie het ambitiedocument van STL.