Stichting Lezen en Schrijven

Het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid: dat is de missie van Stichting Lezen & Schrijven. Daarom agenderen we dit onderwerp bij publiek en politiek, werken we aan preventie door voorlezen te stimuleren en helpen we bij taalscholing voor volwassenen. Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Lezen en Schrijven.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

In iedere gemeente en in ieder bedrijf zijn er mensen die slecht lezen en schrijven. Zij verdienen een tweede kans. Een kans op een gezond en gelukkig leven, ook voor hun kinderen. Een kans op een geletterd leven. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Stichting Lezen en Schrijven.