SPIE

SPIE is Europees leider wat betreft diensten op het gebied van elektriciteit, mechanica, HVAC, energie en communicatiesystemen.

SPIE verbetert de kwaliteit van onze leefwereld en draagt bij aan de verdere ontwikkeling daarvan door overheden en ondernemingen te begeleiden bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik en onderhoud van installaties die minder energie verbruiken. Als partner in duurzaam vertrouwen wil SPIE een bron van vooruitgang zijn voor haar klanten, medewerkers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar de website van SPIE.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Het partnerschap sluit aan bij de visie op taalonderwijs van SPIE Nederland. Het leidt voor alle betrokkenen tot versterking en verbreding. Vanwege tekorten aan gespecialiseerde vakkracht in de Nederlandse arbeidsmarkt en daarnaast ontwikkelingen zoals vergrijzing is taalbeheersing nodig (voor niet Nederlandstaligen). Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van SPIE.

regio werkgever: Breda, West-Brabant

sector:  industrie, elektriciteit, mechanica, HVAC, energie en communicatiesystemen