SKIA

Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA) is een onafhankelijke stichting die staat voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland.

Met onze expertise om op professionele wijze te certificeren, controleren en te handhaven, is SKIA de partner voor gemeenten en werkgevers bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Ga voor meer informatie naar de website van SKIA.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Wij als SKIA keurmerk op het gebied van werken met, en huisvesting van, arbeidsmigranten, vinden het van belang dat de arbeidsmigranten de Nederlandse taal leren spreken op de werkvloer. Aangesloten werkgevers dienen de Nederlandse taal te stimuleren onder de arbeidsmigranten. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van SKIA.

regio werkgever: landelijk

sector: brancheorganisatie, sectororganisatie, belangenorganisatie, stichting voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten