Sita (Suez)

SITA is dé specialist in afvalmanagement. Onze kernactiviteiten richten zich op het inzamelen, scheiden en verwerken van afval tot bruikbare grondstoffen. Ga voor meer informatie naar de website van Sita.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Goede informatie-uitwisseling is cruciaal in onze organisatie. Om onze processen soepel en veilig te laten verlopen is afstemming tussen de verschillende afdelingen en medewerkers van belang. Om de instructies en veiligheidsvoorschriften te begrijpen is beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. We investeren in trainingen om medewerkers te bekwamen hun werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. Het hebben van taalvaardigheid op basisniveau is noodzakelijk om met goed resultaat de trainingen te volgen en bijbehorende certificaten te behalen. Medewerkers met een taalachterstand hebben een extra drempel voor het volgen van trainingen, waardoor zij beperkt worden in hun ontwikkelmogelijkheden. Tenslotte vinden we het Taalakkoord een goed initiatief en willen we als onderneming onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Sita.

regio werkgever: landelijk

sector: afvalinzameling- en verwerking, afval en milieu, afvalbeheer