Scania

Bij Scania werken wereldwijd 37.500 werknemers, verspreid over 100 verschillende landen. Scania is een producent van vrachtauto’s, bussen en motoren voor de industrie en scheepvaart.

In 2011 is vanuit Scania Production Zwolle een start gemaakt met Knock Down-activiteiten. Hiermee bedoelen wij het verschepen van losse truckcomponenten naar diverse bestemmingen wereldwijd. Door de volumegroei en de behoefte aan centralisatie van logistieke activiteiten, is in 2013 Scania Logistics Netherlands opgericht. Dit is een aparte B.V. en valt onder de Scania holding. Scania Logistics Netherlands heeft als doel om “de beste logistieke dienstverlener van Scania” te worden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Scania.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Scania Logistics Netherlands is doordrongen van het belang van taalontwikkeling op de werkvloer. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker in staat wordt gesteld om de Nederlandse Taal voldoende te (leren) beheersen. Om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het kunnen lezen van werkinstructies van essentieel belang. Naast het in kaart brengen van medewerkers met een taalachterstand, is het één van de belangrijkste pijlers van onze verbondenheid aan het Taalakkoord. Scania Logistics Netherlands heeft de intentie, om vanuit de duurzaam inzetbaarheid- gedachte, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en medewerkers met een taalachterstand (beter) te laten participeren in de samenleving. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Scania.

regio werkgever: Zwolle

sector: industrie, logistiek, productie vrachtauto’s, bussen, motoren scheepvaart