RAS

De RAS geeft ondersteuning aan sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De RAS initieert en financiert activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen, arbeidsomstandigheden, en toepassing en het toezien op naleving van de CAO. Ga voor meer informatie nar de website van RAS.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Het is belangrijk voor werknemers, werkgevers én opdrachtgevers dat werknemers de Nederlandse taal beheersen. Sociale partners vinden het belangrijk dat meer werknemers een vakopleiding volgen. Voor het kunnen volgen van een opleiding is het noodzakelijk dat de werknemers de Nederlandse taal beheersen. Bovendien is gebleken dat taalbeheersing leidt tot meer zelfvertrouwen om gesprekken aan te gaan en een betere samenwerking. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van RAS.

regio werkgever: landelijk

sector: sectororganisatie, brancheorganisatie, belangenorganisatie, schoonmaak, glazenwassersbranche, Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche