Randstad

Al meer dan 54 jaar speelt Randstad actief een toonaangevende rol in de arbeidsmarkt. Wij helpen mensen bij het vinden van een baan en geven hun carrières vorm. We staan bedrijven bij om hun doelstellingen te realiseren met de inzet van de beste mensen en de meest innovatieve maatwerkoplossingen.

Wij hebben een landelijk dekkend vestigingsnetwerk van waaruit onze medewerkers dagelijks in gesprek staan met onze klanten en kandidaten. Wij denken graag met u mee. Net zoals we dat doen met de duizenden mensen die dagelijks via Randstad aan de slag zijn en de organisaties die van onze diensten gebruikmaken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Randstad.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Werk is een van de belangrijkste zaken in een mensenleven, het verschaft niet alleen inkomen, maar ook eigenwaarde en ontwikkeling. Randstad staat middenin de wereld van werk en vervult naast haar rol als werkgever, ook een maatschappelijke rol.

Voor onze flexwerkers is beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk, niet alleen om zichzelf verstaanbaar te maken, maar ook om verder te kunnen ontwikkelen en bovendien om veilig te kunnen werken. Taal helpt in ontwikkeling van mensen, zowel formeel als informeel. Het goed beheersen van de taal heeft ook een positief effect op de maatschappelijke inclusie. Het begrijpen van signalen en teksten en het kunnen lezen van veiligheidsvoorschriften kan cruciaal zijn. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Randstad.

regio werkgever: landelijk

sector: uitzenbranche, uitzendwerk