Pameijer

Pameijer is een organisatie die in Rotterdam en de hele regio eromheen werkt in de GZ en GGZ. Onze missie luidt: Pameijer ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen.

Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers en de lokale omgeving. We stimuleren dat mensen -zodra zij dat kunnen- zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet. Kijk voor meer informatie op de website van Pameijer.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Taal is een belangrijk instrument als het gaat om volwaardige deelname aan onze maatschappij. Taal is ook het middel waarin wij vaak onze dienstverlening uitdrukken. Taal is daarmee voor onze medewerkers én voor de mensen die wij ondersteunen van groot belang. Duidelijke taal, begrijpelijke taal, zorgvuldige taal, warme taal. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Pameijer.

regio werkgever: Rijnmond-Rotterdam

sector: ondersteunen (kwetsbare) mensen, welzijn