NRTO

De NRTO is de brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van leren en scholing in Nederland.

De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De organisatie staat voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NRTO.

regio werkgever: landelijk

sector: brancheorganisatie, sectororganisatie, belangenorganisatie, onderwijs, trainingen

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Wij het belang onderschrijven van een goede beheersing van het Nederlands op de werkvloer en wij de grote rol onderkennen die de werkgever kan spelen in het op peil brengen van die taalbeheersing. Taal speelt een grote rol in de verbondenheid en betrokkenheid van werknemers onderling, bij het bedrijf en bij de samenleving. Daarom verbinden wij ons van harte aan het Taalakkoord.

Private opleiders zijn als geen ander in staat een bijdrage te leveren aan het aanleren van taalvaardigheden. Private taalopleiders zijn ondernemers: zij spreken de taal van werkgevers en werknemers en bieden maatwerk aan. Zij kunnen met hele gerichte scholingstrajecten al dan niet op de werkvloer ervoor zorgen dat werkenden voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van NRTO.