MOPP

MOPP is gespecialiseerd in het voorbehandelen en conserveren van constructies in de maritieme sector (offshore installaties en schepen), alsmede voor de petrochemische industrie (opslagtanks) en civiele industrie (sluisdeuren, remmingwerken, enz.).

Voor het behandelen van constructies beschikken wij over een eigen grote, geconditioneerde straal- en spuithal. Met onze stofvrij straalmachines en UHP straalmachines kan MOPP op een milieuverantwoordelijke manier straalwerkzaamheden uitvoeren. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van MOPP.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Communicatie is van essentieel belang binnen het bedrijf. Niet alleen m.b.t. het op de juiste manier uitvoeren van de werkzaamheden, maar zeker ook op het gebied van veiligheid, is communiceren en elkaar dus begrijpen van essentieel belang. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van MOPP.

regio werkgever: Rijnmond-Rotterdam

sector: industrie, haven