Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS) werkt aan ‘Nederland, gezond en wel’. Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang als mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken.

Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Kijk voor meer informatie op de website van ministerie van VWS.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Een goede taalvaardigheid van medewerkers van VWS is belangrijk, omdat veel van het werk dat wij doen met taal te maken heeft. Hierbij kan gedacht worden aan beleidsbrieven aan de Tweede Kamer en aan brieven aan burgers. Doel is om teksten zo te schrijven dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van ministerie van VWS.