Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ga voor meer informatie naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Taal is het middel dat onze organisatie onderling bindt en verbindt met de buitenwereld. Woorden – gesproken of op papier – worden gebruikt om een boodschap over te brengen en met elkaar de dialoog aan te gaan. Of de communicatie nu binnen SZW is – met een collega, directie of de minister – of met externe partijen zoals andere overheden of maatschappelijke organisaties – van belang is dat de boodschap goed overkomt en dat dezelfde taal rond de tafel wordt gesproken. Dit vraagt om omgevingsbewustzijn en om taalgebruik dat is afgestemd op de ontvangers. Het verkleinen van taalachterstand, dit bespreekbaar maken en met juiste interventies de achterstand te dichten draagt niet alleen bij aan het verhogen van de kwaliteit van ons werk maar geeft ook invulling aan goed werkgeverschap waarin kansen voor een ieder worden geboden. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

regio werkgever: landelijk

sector: overheid