Ministerie van OCW

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen zonder daarin belemmerd te worden door een taalachterstand. Kijk voor meer informatie op de website van ministerie van OCW.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

OCW zet intensief in op taalvaardigheid in het onderwijs en het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden. Eén van de manieren waarop we dit doen is het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. We verbinden in dit actieprogramma volwasseneneducatie en leesbevordering. We werken in Tel mee met Taal ook samen met onze collega's van SZW en VWS, omdat taalachterstanden in de context van werk en gezondheid problemen kunnen opleveren. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van ministerie van OCW.