MatchQ

MatchQ is selectie specialist en levert een online platform voor het (pre)selecteren en voorsorteren van kandidaten. We zijn met name actief in de klantcontact branche en in retail.

Middels statistische analyses op basis van bewezen (on)succesvol gedrag komen we tot selectiemodellen met sterk voorspellende waarde. Dit leidt ertoe dat de grootste risico’s snel uit het proces gefilterd worden, de trefkans op een goede match aanzienlijk toeneemt en de kwaliteit van de algehele arbeidspool in de functie omhoog gaat. Ook stellen we organisaties hiermee in staat effectief richting te geven aan hun kandidatenpool, ontwikkelmogelijkheden in kaart te brengen en aldus de benuttingsgraad van deze pool te verhogen. Ga voor meer informatie naar de website van MatchQ.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Als selectie specialist krijgen we via de instrumenten die we uitzetten dagelijks direct te maken met de gevolgen die slechte taalbeheersing heeft voor je kansen op de arbeidsmarkt. Mensen vallen buiten de boot en er wordt voorbijgegaan aan wat ze mogelijk verder wel te bieden hebben. Met een krapper wordende arbeidsmarkt ligt er een taak om de benuttingsgraad van mensen die een grotere afstand hebben tot deze arbeidsmarkt omhoog te brengen, bijvoorbeeld door het aanbieden van taaltrainingen. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van MatchQ.

sector: klantcontact, retail, voorselectie van kandidaten