Lucrato

Lucrato is een sociaal werkbedrijf voor de brede doelgroep van de Participatiewet.

We zijn al jaren actief aan de slag met taal. We bieden taallessen en geven de medewerkers de gelegenheid om het taalniveau te verbeteren, bijvoorbeeld via de website Oefenen.nl. Ook besteden we soms aandacht aan de Week van de Alfabetisering. 

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Een groot deel van onze doelgroep is laaggeletterd. Dit vergroot de afstand tot werk. Door aandacht te besteden aan ontwikkeling van taalvaardigheden willen we onze doelstelling "Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan werk" behalen.

regio werkgever: Stedenvierkant

sector: SW-bedrijf