Lions Nederland

LIONS Nederland is onderdeel van de grootste NGO (Non Gouvernementele Organisatie ) binnen de VN en de grootste organisatie van serviceclubs ter wereld.

Internationaal telt ze bijna 1,4 miljoen leden, verenigd in meer dan 46000 clubs in 193 landen. Binnen Nederland zijn 424 Lionsclubs en 10 Leoclubs met totaal ruim 11.500 leden actief. Het motto van Lions Clubs International (LCI) is ‘We Serve’ - ‘Wij Dienen’. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Lions Nederland.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Taalakkoorden onderstrepen de noodzaak om, in het algemeen, de basisvaardigheden van de mensen in de bedrijven en het bedrijfsleven te verbeteren. Primaire doelgroep zijn laagtaalvaardige werknemers – ongeacht herkomst en leeftijd gaat dat om zeker tien percent van de werkende Nederlanders. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Lions Nederland.